W sprawie:
przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w sołectwach Goreń Duży- Skrzynki Gmina Baruchowo powiat włocławski.

Data uchwały:
2005-02-08

Numer uchwały:
XXIV/153/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.