OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 1 grudnia 2021 r.

 

 O KONSULTACJACH Z MIESZKAŃCAMI MIEJSCOWOŚCI,

KTÓRYCH DOTYCZY ZMIANA RODZAJU MIEJSCOWOŚCI

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 69.2021 z dnia  1 grudnia 2021 r.

zapraszam mieszkańców miejscowości: Czarne, Czarne-Nadleśnictwo, Dębowo, Justynkowo i Radziszewo

do konsultacji  w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z części wsi Okna na wieś

 

Termin konsultacji: od  10 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., do godz. 13.00.

 Forma konsultacji:  pisemna z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Wypełniony formularz można złożyć:

1)      do skrzynki podawczej, mieszczącej się w holu budynku Urzędu Gminy Baruchowo;

2)      przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Baruchowo 54, 87 - 821 Baruchowo;

3)      przesłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@baruchowo.pl;

 

Formularz ankietowy udostępnia się do pobrania w Urzędzie Gminy Baruchowo (punkt przyjmowania interesantów), na stronie  internetowej urzędu pod adresem www.baruchowo.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy  pod adresem: www.bip.baruchowo.pl.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji i opracowanie ich wyników jest Referat Organizacyjny,

tel. 54 2845 611 wew. 23, 31.

 

Załącznik: 

1)      Zarządzenie Nr 69.2021 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  miejscowości, których dotyczy zmiana rodzaju miejscowości.

   Do pobrania:

1)      Formularze ankietowe.

 

                                                                                                   Wójt  Gminy Baruchowo

                                                                                                         Stanisław Sadowski