Ogłoszenie o zamówieniu

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy w roku 2022

 

Sygnatura: IBR.271.12.2021.KG

Tryb postępowania: tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Usługi

Termin składania ofert/wniosków: 2021-11-16 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2021-11-16 10:30:00

Termin związania ofertą: 2021-12-15

 

Przetarg opublikowany na platformie : https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/d7d50bd3-a6ae-4350-b5fe-569cf4b11bd5