INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracownika socjalnego

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

           

            W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 30 sierpnia 2021r. w wymaganym terminie nie wpłynęły żadne dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baruchowie
Zofia Stasiak

 

Baruchowo, dnia 13.09.2021