Taryfa zbiorowego odprowadzania ścieków

w Gminie Baruchowo

Wójt Gminy Baruchowo informuje, iż w związku z zatwierdzeniem nowej taryfy dotyczącej zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo nastąpi zmiana ceny jednego metra sześciennego odprowadzanych ścieków. Nowa taryfa wchodzi w życie z dniem 29.07.2021r.

Nowa taryfa przewiduje następującą zmianę cen:

Rodzaj ceny

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena netto dotycząca taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe [zł/m3]

5,25

5,44

5,56

Cena netto ponoszona przez Gminę Baruchowo [zł/m3]

6,85

6,85

6,95

Cena netto dotycząca taryfowej grupy odbiorców – pozostali odbiorcy [zł/m3]

8,15

8,34

8,56

Cena netto ponoszona przez Gminę Baruchowo [zł/m3]

3,95

3,95

3,95

Suma - cena netto usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]

12,10

12,29

12,51

 

Wysokość opłaty brutto ponoszona przez odbiorcę.

Rodzaj ceny

W okresie
od 29.07.2021r
do 28.07.2022r.

W okresie
od 29.07.2022r.
do 28.07.2023r.

W okresie
od 29.07.2023r. 
do 28.07.2024r.

 Gospodarstwa domowe [zł/m3]

5,67

5,88

6,00

 Pozostali odbiorcy [zł/m3]

8,80

9,01

9,24