O G Ł O S Z E N I E

o wyborze  wykonawcy dla zamówienia  pn.:

,, Świadczenie  usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem stałego zameldowania jest Gmina Baruchowo.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie,

Baruchowo 54,87-821 Baruchowo

po przeprowadzeniu rozeznania rynku wybrał wykonawcę do realizacji zamówienia która na podstawie warunków i kryteriów  określonych w zapytaniu cenowym jako jedna złożyła ofertę cenową tj. ofertę wykonawcy :

STOWARZYSZENIE JESIEŃ

86-010 Koronowo, Nowy Jasiniec 45

 

za cenę brutto: 50 PLN za korzystanie z miejsca noclegowego dla osób bezdomnych  - za dobę .

za cenę brutto : 70 PLN za korzystanie z usługi schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – za dobę.