Zapis nagrania z posiedzenia XXVI.2021 sesji Rady Gminy Baruchowo dostępny jest na sierwisie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=IeUXPwytfoc