W sprawie:
ustalenia planu sieci publicznej Szkoły Podstawowej, sieci Gimnazjum oraz granic ich obwodów

Data uchwały:
2004-12-29

Numer uchwały:
XXIII/148/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 21, poz. 336 z dnia 8 marca 2005r.