W sprawie:
uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Data uchwały:
2004-12-29

Numer uchwały:
XXIII/142/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 23, poz. 384 z dnia 9 marca 2005r.