Baruchowo dnia: 2020-12-16

 

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

 

Znak sprawy: IBR.271.25.2020.KG                                                                                               

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Baruchowo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15/12/2020 o godz. 10:15.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 40 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

"Expanse" Krzysztof Parszewski

Gąsawy Rządowe - Niwy 28

26-502 Jastrząb

27 060,00 zł

do 31.10.2021r.

12 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW

Targowa 45

03-728 Warszawa

34 932,00 zł

do 31.10.2021r.

24 miesiące

zgodnie z projektem umowy

3

BUDPLAN Sp. z o.o.

ul. Kordeckiego 20

04-390 Warszawa

29 876,70 zł

do 31.10.2021r.

12 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

4

Planowanie Przestrzenne Kontra Dorota Fryndt-Hałaburdzin

Plac Kolegiacki 4/8

61-841 Poznań

18 450,00 zł

do 31.10.2021r.

12 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

5

Marta Szejnfeld

ul. Jarosława Maciejewskiego 2c/11

61-606 Poznań

25 000,00 zł

do 31.09.2021r.

36 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

Zamawiający

  Krzysztof Grudziński