W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Baruchowo w 2004r.

Data uchwały:
2004-11-30

Numer uchwały:
XXII/141/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.