Baruchowo dnia: 2020-11-24

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.21.2020.KG                                                                                               

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24/11/2020 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 800 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

"Bellsport" Grzegorz Leszczyński

Ul. Hutnicza 9

41-923 Bytom

794 847,39 zł

do 30.06.2021r.

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

2

Alpa Consulting Krystyna Gawlik

ul. Michałowicza 12

43-300 Bielsko-Biała

923 220,77 zł

do

30.06.2021r.

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

3

ELSIK Sp. z o.o.

ul. Kościerska 8F

83-330 Żukowo

768 750,00 zł

do 30.06.2021r.

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

4

MARDO-SPORT Sp. z o.o.

ul. Wydmowa 10

62-041 Puszczykowo

935 503,29 zł

do 30.06.2021r.

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

5

EVERSPORT Sp. z o.o.

ul. Kiersnowskiego 12/20

03-161 Warszawa

879 136,63 zł

do 30.06.2021r.

81 miesiące

zgodnie z projektem umowy

6

GRUMIX Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Jasna 4

42-512 Sarnów

730 714,05 zł

do 30.06.2021r.

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

7

TORAKOL Rajmund Zalewski

Koszczały 9

88-210 Dobre

795 011,64 zł

do 30.06.2021r.

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

8

JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz

ul. Mochnackiego 17/6

71-172 Szczecin

787 133,76 zł

do 30.06.2021r.

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

9

ACTIVA LONGIN WITKOWSKI

ul. Narutowicza 53/6

90-130 Łódź

859 449,54 zł

do 30.06.2021r.

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

10

ADA - LIGHT Sp. z o.o.

Budy Kozickie 56

09-500 Gostynin

927 000,00 zł

do 30.06.2021r.

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiający