W sprawie:
ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomosci, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji o podatku leśnymi.

Data uchwały:
2004-11-30

Numer uchwały:
XXII/139/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2005r. i podlega ogloszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 127, poz. 2282 z dnia 17 grudnia 2004r.