W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2005 na terenie Gminy Baruchowo.

Data uchwały:
2004-11-30

Numer uchwały:
XXII/138/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 127, poz. 2281 z dnia 17 grudnia 2004r.