Baruchowo dnia: 2020-11-02

 

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

 

Znak sprawy: IBR.271.18.2020.KG                                                                                               

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Baruchowo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 02/11/2020 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 400 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. Baza paliw - Piotrków Kujawski

ul. Dworcowa 39

88-230 Piotrków Kujawski

348 705.00 zł

1 dni

nie dotyczy

30 dni

2

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik

ul. Sławoszewska 2b

63-220 Kotlin

348 705.00 zł

0,5 dni

nie dotyczy

30 dni

3

Petrokan Paliwa Sp. z o.o.

Al. Chopina 2/4

87-800 Włocławek

350 550.00 zł

1 dni

nie dotyczy

30 dni

4

OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski

Frydrychowo 54

87-410 Kowalewo Pomorskie

341 325.00 zł

1 dni

nie dotyczy

30 dni

 

Zamawiający