Baruchowo, 2020.10.08

Ogłoszenie Wójta Gminy Baruchowo
o konsultacjach
projektu  programu współpracy gminy Baruchowo
na  rok 2021
z organizacjami  pozarządowymi

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 51.2020 z dnia 8 października  2020 r. zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Baruchowo do konsultacji  projektu programu współpracy gminy Baruchowo w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w cyt. ustawie.

Termin konsultacji: od 16 października 2020 r. do 30 października 2020 r., do godz. 15:15.

Forma konsultacji:  pisemna z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Wypełniony formularz można złożyć:

  1. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo;
  2. drogą elektroniczną na adres: gmina@baruchowo.pl;
  3. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Baruchowo.

Projekt programu oraz formularz konsultacji dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.baruchowo.pl.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjny, tel. 54 2845 611 wew. 31.

 

Załącznik
 

  1. Zarządzenie Nr 51.2020 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 8 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy gminy Baruchowo w  2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie.

Do pobrania:

  1. Projekt programu współpracy Gminy Baruchowo w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi.
  2. Formularz konsultacji.

Wójt  Gminy Baruchowo 
Stanisław Sadowski