Baruchowo dnia: 2020-10-07

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

 

Znak sprawy: IBR.271.17.2020.MH                                                                                              

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Rewitalizacja miejscowości Baruchowo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07/10/2020 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 5 000 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

GLOBAL  SYSTEMS  Marcin Balcerzak

ul. Żeromskiego 27

09-500 Gostynin

7 781 411.66 zł

do 31.12.2022r.

84 miesiące

wg projektu umowy

2

Konsorcjum firm:

''KA-BO'' Karol Borkowski

ul. Płocka 28b

87-800 Włocławek ( Lider)

KAMARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. (Partner)

ul. Kartuska 213

80-122 Gdańsk

7 529 554.46 zł

do 31.12.2022r.

84 miesiące

wg projektu umowy

3

TreBud s.c. P. Zalewski, P. Jaworski

ul. Polna 3

87-800 Włocławek

7 502 471.38 zł

do 31.12.2022r.

84 miesiące

wg projektu umowy

 

Zamawiający