Baruchowo dnia: 2020-09-25

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.15.2020.MH                                                                                              

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach na potrzeby świetlicy wiejskiej

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25/09/2020 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 700 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech

ul. Dębowa 37

09-400 Płock

686 217.00 zł

do 30.04.2021r.

84 miesiące

Zgodnie z projektem umowy

2

Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe BUDMONT

ul. Miodowa 8

87-800 Włocławek

804 447.86 zł

do 30.04.2021r.

84 miesiące

Zgodnie z projektem umowy

3

Konsorcjum:

''KA-BO'' Karol Borkowski" (Lider)

Płocka 28b

87-800 Włocławek

TarBud Jacek Targański (Partner)

ul. Lipowa 29

87-811 Fabianki

687 100.00 zł

do 30.04.2021r.

84 miesiące

Zgodnie z projektem umowy

4

TreBud s.c. P. Zalewski,                P. Jaworski

Polna 3

87-800 Włocławek

847 305.76 zł

do 30.04.2021r.

84 miesiące

Zgodnie z projektem umowy

5

Zakład Remontowo-Budowlany "TOM-BUD" s.c.

Norwida 1

09-414 Brudzeń Duży

861 000.00 zł

do 31.05.2020r.

84 miesiące

Zgodnie z projektem umowy

6

"Zakład Blacharski Lesław Wiliński" Mariusz Wiliński

ul. Żelazne Wody 50A

87-800 Włocławek

644 963.42 zł

do 30.04.2021r.

84 miesiące

Zgodnie z projektem umowy

Zamawiający