OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 82, fax (54)284 58 48,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zakup i dostawa kruszywa granitowego w ilości 500 ton o granulacji 0-31,5 mm z przeznaczeniem do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Baruchowo.

Wybrano ofertę:

dla zadania: Zakup i dostawa kruszywa granitowego w ilości 500 ton o granulacji 0-31,5 mm z przeznaczeniem do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Baruchowo.

Handel i Usługi Transportowe "TRANSDRÓG" Andrzej Cendlewski

09-213 Gozdowo

Kolczyn 3

Cena oferty - 35 055.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę Wykonawcy, który spełnił warunki określone zapisami zaproszenia do składania ofert i zaoferował najniższą cenę spośród złożonych ofert.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 18.09.2020r. do godz. 10:00 przedstawiono poniższe oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

1

KOPALNIA SUROWCÓW MINERALNYCH S. Mroczek,

 T. Szczepański Sp. J.

Parsęcko 98B

87-400 Szczecinek

46 125.00 zł

2

Handel i Usługi Transportowe "TRANSDRÓG" Andrzej Cendlewski

Kolczyn 3

09-213 Gozdowo

35 055.00 zł

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o. S. k.

ul. Morwowa 6

87-100 Toruń

48 585.00 zł

4

P.H.U. "DAW-TRANS DUO" DAWID PODSTAWKA

ul. Bugajska 77

26-085 Kostomłoty Drugie

61 375.00 zł

5

Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski

Czołpin 12

88-210 Dobre

46 125.00 zł

6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

 "FACTUM" Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 5/3

85-082 Bydgoszcz

54 735.00 zł

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2020-09-24