Baruchowo dnia: 2020-09-18

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.16.2020.MH                                                                                              

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na:

Zakup i dostawa kruszywa granitowego w ilości 500 ton o granulacji 0-31,5 mm z przeznaczeniem do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Baruchowo.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18/09/2020 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 35 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Warunki płatności

1

KOPALNIA SUROWCÓW MINERALNYCH S. Mroczek,

 T. Szczepański Sp. J.

Parsęcko 98B

87-400 Szczecinek

46 125.00 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

2

Handel i Usługi Transportowe "TRANSDRÓG" Andrzej Cendlewski

Kolczyn 3

09-213 Gozdowo

35 055.00 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o. S. k.

ul. Morwowa 6

87-100 Toruń

48 585.00 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

4

P.H.U. "DAW-TRANS DUO" DAWID PODSTAWKA

ul. Bugajska 77

26-085 Kostomłoty Drugie

61 375.00 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

5

Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski

Czołpin 12

88-210 Dobre

46 125.00 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

 "FACTUM" Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 5/3

85-082 Bydgoszcz

54 735.00 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiając