Baruchowo dnia: 2020-08-06

 

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

 

Znak sprawy: IBR.271.12.2020.MH                                                                                              

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Rewitalizacja miejscowości Baruchowo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05/08/2020 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 3 500 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

GLOBAL  SYSTEMS  Marcin Balcerzak

ul. Żeromskiego 27

09-500 Gostynin

6 881 550.00 zł

do 30.06.2023 r.

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

2

KONSORCJUM :

''KA-BO'' Karol Borkowski

ul. Płocka 28b

87-800 Włocławek (Lider konsorcjum)

KAMARO Sp. Z o.o. Sp. K.

ul. Kartuska 213

80-122 Gdańsk (Partner konsorcjum)

8 761 993.43 zł

do 30.06.2023 r.

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

3

Trebud P. Zalewski, P. Jaworski s.c.

ul. Polna 3

87-800 Włocławek

6 900 043.27 zł

do 30.06.2023 r.

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiający