W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2020

Data uchwały:
2020-05-28

Numer uchwały:
XVIII.131.2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 28 maja 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.