Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Baruchowo dnia 26.04.2019 przez Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku.

Zakres i przedmiot kontroli: kontrola ogólna przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności w zakresie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania oraz brakowania dokumentacji