Kontrola kompleksowa w Urzędzie  Gminy Baruchowo przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy 

 

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy Baruchowo

 

Występienie pokontrolne dostępne jest w serwisie BIP RIO w Bydgoszczy pod adresem: http://bip.bydgoszcz.rio.gov.pl/?a=14681