W sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baruchowo na rok szkolny 2019/2020

Data uchwały:
2020-03-11

Numer uchwały:
XVI.121.2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego