W sprawie:
ustalenia sieci publicznego przedszkola, prowadzonego przez Gminę Baruchowo

Data uchwały:
2020-03-11

Numer uchwały:
XVI.120.2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego