W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2020

Data uchwały:
2020-03-11

Numer uchwały:
XVI.118.2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 11 marca 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego