Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2020-02-13

Pismo: IBR.271.04.2020.MH/4                                                                                                   

 

 

 

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 07.02.2020r. do 11.02.2020r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.     Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do konstrukcji dachów i  balustrad zestawów zabawowych, elementów wykonanych z  płyty HDPE zamiast  LDPE? Natomiast w przypadku konstrukcji podłóg i podestów zastosowanie np. ramy stalowej z płytą HDPE antiskid tzn powlekanej kauczukiem zamiast trapów metalowych powlekanych kauczukiem ?

2.    W opisie piramidy,  jako minimalne oczekiwania  wskazano na posiadanie  przezroczystego bulaju oraz tubowej zjeżdżalni. Czy to są jedyne elementy decydujące o zgodności urządzenia z oczekiwaniami Zamawiającego, czy też są jeszcze inne  istotne szczegóły konstrukcyjne klasyfikujące to urządzenie?

3.     Jaki rodzaj siedzisk należy zastosować w huśtawce podwójnej?  Podane wymiary wskazuję na siedziska płaskie gumowe, z kolei opis wskazuje na siedzisko typu gniazdo. Co z uwagi na wymiary konstrukcji jest  trudne do zastosowania i wskazuje raczej na mechaniczne powielenie zapisów.

4.     Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie bujaka sprężynowego wykonanego z tworzywa o wysokiej gęstości HDPE zamiast  LDPE?

5.     Jaka ma być grubość słupa w  tzw. chwytaku piłek? W punkcie "a" jest mowa o 90 mm w punkcie "b" o 114 mm? Czy w urządzeniu tym ma być zamontowane siedzisko i pochwyty, czy tez jest to pomyłka?

6.     Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie stolików do gry w szachy i do gry w chińczyka wykonanych w całości z betonu?

7.     Czy zamawiający dopuści wykonanie urządzeń zabawowych (Zestaw zabawowy integracyjny, Zestaw zabawowy, Piramida oraz bujak na sprężynie) ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, zastąpienie tworzywa LDPE Płytą HDPE (cechuje się ona większą gęstością a co za tym idzie wytrzymałością na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV) oraz zastąpienie podestów i platform ze stali powlekanej zanurzeniowo gumą na antypoślizgową płytę HDPE.

8.     Czy Zamawiający jako zdolność techniczną uzna minimum 2 roboty polegające na budowie placu zabaw wraz z nawierzchnią o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda, w SIWZ jest 1 robota za minimum 400 000,00 zł brutto.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie.

Ad.2. Zamawiający prócz zjeżdżalni tubowej oraz bulaju z elementem przezroczystym wymaga zastosowania elementów wspinaczkowych o wysokości min. 1,8 m.  W załączeniu poprawiony arkusz zestawienia kosztów.

Ad.3. W huśtawce podwójnej należy zastosować siedziska gumowe płaskie. W załączeniu poprawiony arkusz zestawienia kosztów.

Ad.4. Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie.

Ad.5.  Zamawiający wymaga zamontowanie słupa o średnicy fi 90 mm i długości min. 3m. W urządzeniu nie będzie montowane siedzisko i podchwyty. W załączeniu poprawiony arkusz zestawienia kosztów.

Ad.6.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolików do gry w szachy i do gry w chińczyka wykonanych w całości z betonu.

Ad.7.  Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie.

Ad.8.  Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający