W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2020-01-30

Numer uchwały:
XV.115.2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia