W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2020

Data uchwały:
2020-01-30

Numer uchwały:
XV.109.2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 30 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego