Baruchowo dnia: 2020-01-29

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.03.2020.MH                                                                                              

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na:

Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w 2020 roku

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 29/01/2020 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 120 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 29

40-085 Katowice

77 220.00 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

2

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski

ul. Żabia 5

09-500 Gostynin

82 400.00 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

3

ECO-POL  Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 9

86-120 Pruszcz

62 000.00 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

4

GREENLAND TECHNOLOGY PAWEŁ LEWANDOWSKI

ul. Skoroszewska 5/63

02-495 Warszawa

57 942.00 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

5

PRO-EKO Serwis Sp. z o.o.

Bierzewice 62

09-500 Gostynin

54 900.00 zł

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

Zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiający