Baruchowo dnia: 2020-01-28

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.24.2019.KG                                                                                               

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28/01/2020 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 400 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

APIS Polska Sp. z o.o.

Trzeci Maja 85

37-500 Jarosław

503 511.71 zł

do 31.05.2020

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

DR SPIL POLSKA Marcin Kozubek

ul. Pietrusińskiego 14

40-842 Katowice

573 815.30 zł

do 31.05.2020

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

3

ADA - LIGHT Sp. z o.o.

Budy Kozickie 56

09-500 Gostynin

549 998.57 zł

do 31.05.2020

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiający