Zarządzenie Nr 4.2020 Wójta Gminy Baruchowo w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo