W sprawie:
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymidla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część...

Data uchwały:
2019-12-12

Numer uchwały:
XIV.107.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.