W sprawie:
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

Data uchwały:
2019-12-12

Numer uchwały:
XIV.105.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.