W sprawie:
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020

Data uchwały:
2019-12-12

Numer uchwały:
XIV.103.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020 r.