W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2020-2031

Data uchwały:
2019-12-12

Numer uchwały:
XIV.100.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020 r.