W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2020

Data uchwały:
2019-12-12

Numer uchwały:
XIV.99.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego