W sprawie:
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Baruchowo w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
XIII.90.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 28 listopada 2019 r.