Baruchowo dnia: 2019-11-18

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.21.2019.KG/8                                                                                           

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Rewitalizacja miejscowości Kłotno

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15/11/2019 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 600 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

STRZAŁ-TRANS Piotr Strzałkowski

ul. Jana Pawła II 19

26-652 Zakrzew

798 260.22 zł

do 31.05.2020 r.

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

2

Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe BUDMONT

ul. Miodowa 8

87-800 Włocławek

634 576.03 zł

do 31.05.2020 r.

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

3

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TYMBUD

Wojciech Szwech

ul. Dębowa 37

09-400 Płock

675 270.00 zł

do 31.05.2020 r.

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

4

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "Elbud"

ul. Targowa 1

09-500 Gostynin

683 921.94 zł

do 30.05.2020 r.

84 miesiące

zgodnie z projektem umowy

5

Konsorcjum

(lider: DOM Sp. z o.o. Sp. K.)

ul. Baśniowa 4/6

87-800 Włocławek

706 682.59 zł

do 30.06.2020 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiający