W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Baruchowo na lata 2012-2020

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XII.87.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 29 października 2019 r.