W sprawie:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek ochotniczej straży pożarnej

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XII.84.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
1 stycznia 2020 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty