W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XII.83.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego