W sprawie:
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XII.82.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego