W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XII.79.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
29 października 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego