W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2019-10-04

Numer uchwały:
XI.78.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia