W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2019-2031

Data uchwały:
2019-10-04

Numer uchwały:
XI.77.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
4 października 2019 r