W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019

Data uchwały:
2019-10-04

Numer uchwały:
XI.76.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
4 października 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego