Baruchowo dnia: 2019-09-27

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.18.2019.KG/8                                                                                             

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27/09/2019 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 000 000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Kobylarnia 8

86-061 Brzoza

995 356,97 zł

35 dni

60 miesiące

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o.

Olsza 3

88-300 Mogilno

932 269,21 zł

60 dni

60 miesiące

30 dni

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o.

ul. Budowlana 38

88-100 Inowrocław

1 089 780,00 zł

29 dni

60 miesiące

30 dni

4

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

911 091,43 zł

40 dni

60 miesiące

30 dni

5

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

850 281,69 zł

25 dni

60 miesiące

30 dni

 

 

Zamawiający