PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY XI sesji Rady Gminy Baruchowo

DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 

1.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019.

2.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2019-2031.

3.     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Baruchowo.